doświadczenie

Odtwórz wideo

Wybrane realizacje

biprotech

Projekt

Instalacja skraplania chloru bez użycia freonu

Inwestor

Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., Bydgoszcz

Okres realizacji

2010-2011

Zakres wykonanych prac

Inwestycja realizowana w formule EPC przy ścisłej współpracy z CAC

Z czego jesteśmy dumni

 1. Pierwszy wspólny projekt „pod klucz” realizowany we współpracy z naszym właścicielem firmą CAC GmbH.
 2. Pierwsze doświadczenie z tzw. „kriogeniką”.
 3. Przeprowadzanie pełnego procesu realizacji Inwestycji (pozwolenie na budowę, nadzór nad budową oraz uzyskanie pozwolenie na użytkowanie)
 4. Prowadzenie akcji ofertowej i zakupów na realizacje prac budowlano – montażowych oraz wyposażenia Instalacji.

Projekt

Podwyższenie sprawności wytwarzania energii w EC Mielec przy zastosowaniu kogeneracji gazowej

Inwestor

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

Okres realizacji

08.2010–09.2011

Zakres wykonanych prac

Projekt Wykonawczy w branżach orurowania oraz częściowo mechanicznej i konstrukcyjnej

Z czego jesteśmy dumni

 1. Projekt w branży orurowania realizowany przy użyciu platformy 3D, tj. PDS 3D firmy Intergraph (obecnie część firmy Hexagon AB).
 2. Ścisła współpraca z firmą Cotrol Process, która realizowała kontrakt dla EC Mielec w formule EPCM.
biprotech
biprotech

Projekt

Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i zabudowę 2 szt. zbiorników magazynowych asfaltu 170 m3

Inwestor

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Okres realizacji

10.2010–11.2011

Zakres wykonanych prac

Projekt Budowlany, Wielobranżowy Projekt Wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza

Z czego jesteśmy dumni

 1. Wykonanie dokumentacji na podstawie wcześniej przygotowanej i zatwierdzonej przez Klienta (LOTOS Asfalt) koncepcji, tj. Projektu Budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę, Wielobranżowego Projektu Wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej.
 2. Zadanie miało na celu zwiększenie możliwości magazynowania oraz ekspedycji asfaltów modyfikowanych. Dzięki projektowi udało się to osiągnąć, pozwalając na elastyczne ustawienie profilu produkcji asfaltów modyfikowanych.

Projekt

Zmienno-ciśnieniowa instalacja pilotowa do badań wychwytu CO2

Inwestor

TAURON Wytwarzanie S.A.

Okres realizacji

02.2012–05.2013

Zakres wykonanych prac

Inwestycja realizowana w formule EPC

Z czego jesteśmy dumni

 1. Projekt zrealizowany w formule „pod klucz”.
 2. Wykonanie dokumentacji technicznej każdego etapu, tj. Koncepcji, Projektu Budowlanego (PB), Wielobranżowego Projektu Wykonawczego i dokumentacji powykonawczej.
 3. Instalacja została wybudowana i uruchomiona jako kompletny obiekt do użytkowania, a z uwagi na jej kontenerowy charakter zabudowy dawała możliwość prowadzenia prac badawczych w innych oddziałach wchodzących w strukturę TAURON Wytwarzanie.
 4. Inwestycja była współfinansowana przez NCBiR.
biprotech
biprotech

Projekt

Wykonanie instalacji półtechniki doświadczalnej do syntezy Biobutadienu

Inwestor

SYNTHOS S.A.

Okres realizacji

2014–2015

Zakres wykonanych prac

Inwestycja realizowana w formule EPC

Z czego jesteśmy dumni

 1. Pierwszy samodzielnie realizowany Projekt w formule „pod klucz”.
 2. Wykonanie dokumentacji technicznej każdego etapu, tj. od uzyskania Decyzji Uwarunkowań Środowiskowych (DUŚ), poprzez wykonanie Projektu Budowlanego (PB) i uzyskanie Pozwolenia na Budowę (PnB) oraz uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie.
 3. Klient potwierdził, że wybudowana Instalacja pozwoliła im na pełne przeprowadzenie zamierzonych badań, równocześnie wysoko oceniając jakość dokumentacji projektowej.

Projekt

Instalacja półtechniczna stworzona na potrzeby wdrożenia procesu wytwarzania substancji poprawiających właściwości kauczuku

Inwestor

SYNTHOS S.A.

Okres realizacji

2015–2019

Zakres wykonanych prac

Inwestycja realizowana w formule EPCM

Z czego jesteśmy dumni

 1. Przygotowanie i prowadzenie procesów zakupowych dotyczących robót, aparatów i urządzeń dla projektów dofinansowanych z UE.
biprotech
biprotech

Projekt

Zaprojektowanie kompletnej instalacji do regeneracji olejów przepracowanych

Inwestor

Flukar Sp. z o.o.

Okres realizacji

2016–2019

Zakres wykonanych prac

Projekt Budowlany i Wielobranżowy Projekt Wykonawczy, pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy inwestycji

Z czego jesteśmy dumni

 1. Największy Projekt w historii firmy.
 2. Ścisła współpraca z Licencjodawcą, tj. firmą THERMOPAC PROCESS ENGINEERING LLP z Indii.
 3. Pełnienie funkcji Importera zakupionej w Indiach Technologii, na rynek UE.

Lista realizacji

2019

Flukar Sp. z o.o.
Kędzierzyn-Koźle, Polska

Projekt budowlany i wykonawczy dla Instalacji Destylacji – wdrożenie selektywnego zagospodarowania i regeneracji strumieni rozpuszczalnikowych i naftowych z odpadów ropopochodnych
2019Flukar Sp. z o.o.
Kędzierzyn-Koźle, Polska
Projekt budowlany i wykonawczy dla Instalacji Blendingu – wdrożenie selektywnego zagospodarowania i regeneracji strumieni rozpuszczalnikowych i naftowych z odpadów ropopochodnych
2018PKN Orlen S.A. Płock, Poland
BORSIG Membrane Technology GmbH
Instalacja VRU projekt pod klucz z projektem budowlanym, pozwoleniami, projektem wykonawczym, budową i montażem oraz koordynacją całości projektu
2017PKN Orlen S.A. Płock, Poland
Elektrobudowa S.A.
Dokumentacja warsztatowa i koncesyjna 50 aparatów ciśnieniowych (kolumn, wymienników ciepła, zbiorników) dla instalacji Metatezy
2016Motorex, Ostrowiec Sw. PolskaProjekt techniczny instalacji rozładunku i magazynowania olejów bazowych
2014Polmos JózefówKoncepcja i zbiorcze zestawienie kosztów terminala paliw płynnych
2014Regionalna Izba Gospodarcza LódźProjekt bazowy i zbiorcze zestawienie kosztów nabrzeżnego terminala paliw płynnych w Nigerii
2012Polwax S.A. CzechowiceProjekt techniczny i budowlany instalacji magazynowania parafiny
2011ZBACh TarnówDokumentacja warsztatowa i koncesyjna aparatów ciśnieniowych zgodnie ze standardami AMSE / EN dla instalacji Alkilacji w PKN Orlen
2010PGNiG / Control ProcessProjekt techniczny orurowania instalacji wydobycia gazu i ropy
2010INiG/Grupa LOTOSAnaliza zmiany rozpuszczalnika z Di-ME and MEK-Toluen na instalacji odparafinowania
2010Grupa LOTOS, GdańskKoncepcja technologiczna i kosztowa modernizacji i zwiększenia wydajności instalacji ekstrakcji furfurolem
2009MontazSpecStroy / Agip Kazakhstan North Caspian Operating CompanyZbiornik magazynowy roztworu Merox – projekt techniczny
2009Ekocem, Dąbrowa Górnicza, PolandProjekt techniczny magazynowania oleju opałowego i podawania go do sieci palnikowej
2009LOTOS Oil SA, CzechowiceProjekt techniczny instalacji do komponowania i magazynowania plastyfikatora
2009LOTOS Oil SA, CzechowiceProjekt bazowy wraz z ZZK i projekt budowlany instalacji ekstrakcji furfurolem dla produkcji plastyfikatora
2009PKN Orlen PolskaKoncepcja dla określenia możliwości instalacji ekspandera gazu ziemnego dla produkcji energii elektrycznej w PKN Orlen w Płocku
2008Rafineria Jedlicze, Grupa ORLENKoncepcja techniczno-kosztowa oraz projekt wykonawczy instalacji magazynowania i nalewu ciężkich olejów opałowych
2008Atechem/PKN OrlenProjekt techniczny orurowania pompowni dla instalacji TEiG II – modernizacja
2008Rafineria Jedlicze, Grupa ORLENProject bazowy i techniczny instalacji DRW Atmosferycznej
2007LOTOS Oil SA, CzechowiceKoncepcja wraz z kosztorysem instalacji komponowania plastyfikatora wraz z magazynowaniem, rozładunkiem surowców oraz nalewem produktów
2006Grupa Lotos Gdańsk – PolskaKoncepcja i projekt techniczny systemu zasilania oleju opałowego do pieców technologicznych
2006Lurgi Polska / IVG Terminal Silesia w RadzionkowieProjekt budowlany i techniczny rozbudowy terminalu o dodatkowy zbiornik magazynowy V=2000m3 wraz z włączeniem go do infrastruktury
2005Prochem PolskaNadzór prac w zakresie orurowania dla instalacji Hydrorafinacji Parafin w Rafinerii Trzebinia S.A.
2005Aprochem Polska/Acclaim Energy Trust CanadaProjekt bazowy i techniczny instalacji doświadczalnej termicznego krakingu ropy ciężkiej zlokalizowany w zakładach chemicznych Dwory w Oświęcimiu
2005ILF Polska Consulting Engineers PolskaPlan zagospodarowania dla zakładu wstępnego przerobu ropy oraz gazu ziemnego wraz z instalacjami grupowymi oraz odwiertami
2005PKN Orlen PolskaKoncepcja intensyfikacji węzła rozdestylowania gazu płynnego
2005PKN Orlen PolskaKoncepcja intensyfikacji węzła koncentracji frakcji izobutylenowej
2005Tebodin PolskaProjekt budowlany terminalu olejowego – część technologiczna, orurowanie, automatyka oraz systemy pomocnicze
2005ILF Polska Consulting Engineers PolskaPlan zagospodarowania wraz z wstępnym kosztorysem ZZK dla zakładu obróbki gazu ziemnego wraz z instalacjami grupowymi oraz odwiertami
2005Lurgi Polska – Grupa Lotos GdańskInstrukcje eksploatacji dla instalacji destylacji atmosferycznej i próżniowej oraz hydrorafinacji benzyn
2004Zakład Odazotowanie Gazu Ziemnego KRIO OdolanówWielobranżowy projekt techniczny modernizacji instalacji mycia aminowego
2004Lurgi Polska – Grupa Lotos GdańskDokumentacja paszportowa rurociągów dla projektu modernizacji destylacji atmosferycznej i próżniowej oraz hydrorafinacji benzyn
2004Lurgi Polska – Grupa Lotos GdańskUsługi inżynierskie dla projektu modernizacji i rozbudowy destylacji atmosferycznej i próżniowej oraz hydrorafinacji benzyn
2020REM SerwisDokumentacja wykonawcza i powykonawcza oraz projekt budowlany budowy linii komponowania i ekspedycji asfaltu 70/100E w Zakładzie Produkcyjnym Jasło
2018Icopal, Zduńska Wola, PolskaKoncepcja projektowa rozładunku i magazynowania asfaltów wraz z olejami
2013GRUP-TERMINAL TRANS BITUM S.R.L. RumuniaProjekt bazowy i wykonawczy wraz z nadzorami dla terminala asfaltowego, drogowego i kolejowego wraz z całą infrastrukturą
2013Stalprodukt S.A. BochniaProjekt wykonawczy z nadzorami (infrastruktura wraz z instalacjami pomocniczymi w zakładzie produkcji asfaltu)
2011Lotos Asfalt GdańskKoncepcja i projekt techniczny hermetyzacji parku zbiorników asfaltu oraz instalacji dopalania oparów z hermetyzacji
2011LOTOS Asfalt JasłoKoncepcja technologiczno-kosztowa, projekt wykonawczy zakładu produkcji asfaltów modyfikowanych oraz nadzór nad budową
2011LOTOS Asfalt CzechowiceProjekt techniczny instalacji magazynowania asfaltów modyfikowanych
2010Lotos Asfalt JasłoKoncepcja i projekt techniczny frontu kolejowego rozładunkowego gudronu i załadunkowego asfaltu w Jaśle
2009Lotos Asfalt GdańskKoncepcja i projekt techniczny instalacji hermetyzacji nalewu asfaltów do cystern kolejowych i autocystern
2009Lotos Asfalt JasłoProjekt bazowy i techniczny rozbudowy instalacji oksydacji asfaltów oraz frontu rozładunkowego w Jaśle
2007Grupa Lotos, GdańskProjekt techniczny zbiornika asfaltu wraz z niezbędną infrastrukturą i przyłączeniem do rafinerii
2007Lotos Asfalt JasłoKoncepcja, projekt bazowy i projekt techniczny systemu mieszania asfaltów wraz z rozbudową nalewu
2007Lotos Asfalt JasłoRozszerzony projekt bazowy i projekt techniczny instalacji hermetyzacji zbiorników magazynowych wraz z hermetyzacją nalewu asfaltów
2006Lotos Asfalt JasłoRozszerzony projekt bazowy i projekt techniczny instalacji oksydacji asfaltów (rozbudowa i modernizacja)
2006LOTOS Asfalt Gdańsk, Czechowice – PolskaKoncepcja, projekt budowlany i techniczny systemów nalewu asfaltu drogowego oraz rozładunku cystern kolejowych dla zakładów produkcji i magazynowania asfaltów
2006Lotos Asfalt Czechowice – PolskaProjekt techniczny kolektora rozładowczego asfaltu
2019Flukar, Kędzierzyn-Koźle, PolskaŚwiadczenie usług w formule EPC dla Inwestycji Instalacja Olejów Przepracowanych
2017Flukar, Kędzierzyn Blachowania, PolskaProjekt bazowy i budowlany dla zakładu oczyszczania olejów przepracowanych
2011Rafineria Jedlicze, Grupa ORLENKoncepcja techniczno-kosztowa modernizacji instalacji Destylacji Olejów Przepracowanych w zakresie poprawy odzysku ciepła
2007WWT Canada
Majorka, Hiszpania
Projekt techniczny Zakładu Termicznego Krakingu Olejów Przepracowanych
2006WWT Canada
Jonava, Litwa
Rozszerzony projekt bazowy i projekt techniczny Zakładu Termicznego Krakingu Olejów Przepracowanych z instalacjami pomocniczymi i oczyszczalnią ścieków
 Grupa AzotyKoncepcja techniczno-kosztowa dla projektu „Zwiększenie elastyczności zasilania kaprolaktamem Wytwórni Poliamidów”
2020SYNTHOS S.A.Projekt Bazowy na instalację ESBR wraz z opracowaniem modelu 3D instalacji oraz ZZK
2019PCC Rokita, Brzeg Dolny, PolskaOpracowanie projektu procesowego, projektu budowlanego i projektów wykonawczych na potrzeby inwestycji budowy II ciągu instalacji do produkcji polioli poliestrowych wraz z infrastrukturą pod budowę III i IV ciągu
2016Synthos, Oświęcim, PolskaProjekt bazowy wraz z przygotowaniem ZZK zadania dla instalacji produkcji monomeru do funkcjonalizacji kauczuków
2016Synthos, Sochaczew, PolskaProjekt budowlany i wykonawczy zakładu produkcji klejów w Sochaczewie
2015Synthos, Oświęcim, PolskaKontrakt pod klucz instalacji badawczej do syntezy biobutadienu
2014Synthos, Oświęcim, PolskaProjekt budowlany i techniczny instalacji badawczej do syntezy biobutadienu jako część kontraktu pod klucz
2009LOTOS Asfalt JasłoProjekty budowlane, wykonawcze i nadzory budowy Fabryki Materiałów Hydroizolacyjnych w Jaśle, prowadzenie inwestycji jako Generalny Projektant całości zadania
2006Chemieanlagenbau Chemnitz, NiemcyUsługi projektowania orurowania w PDS dla instalacji biodiesla
2004Prywatny kontrahent zagranicznyProjekt bazowy instalacji termicznej destrukcji opon
2013Solveco S.A.Projekt wykonawczy i nadzory dla zakładu odzysku rozpuszczalników wraz z infrastrukturą, w tym inwentaryzacja parku zbiorników oraz instalacji produkcyjnych
2011Solveco S.A.Koncepcja technologiczna oraz ZZK dla zakładu odzysku rozpuszczalników wraz z infrastrukturą, w tym inwentaryzacja parku zbiorników oraz instalacji produkcyjnych
2009Tebodin, PolandProjekt techniczny dla instalacji magazynowania i dystrybucji rozpuszczalników organicznych dla drukarni Printpack w Kutnie
2007Tebodin, PolandProjekt bazowy i studium orurowania dla instalacji magazynowania i dystrybucji rozpuszczalników organicznych dla drukarni Printpack w Kutnie
 Grupa AzotyKoncepcja techniczno-ekonomiczna dla projektu redukcja emisji tlenków azotu
z instalacji kwasu azotowego technicznego
2020NITROCHEMDokumentacja techniczna nowej instalacji denitracji kwasu odpadowego
 VESUVIUS PolandWykonywanie prac i usług projektowych zabudowy instalacji dozowania Alufos przez Vesuvius Poland Sp. z o.o.
 ITALMATCHPlant for Production of Phosphorous Acid (H3PO3) and Amino-Phosphonates (AMPs)
2018Synthos, Rudniki, PolskaInstalacja produkcji HDS PPT Krzemionki, kontrakt EPCM wraz z koordynacją całości projektu
2016Synthos, Rudniki, PolskaInstalacja produkcji HDS PPT Krzemionki, projekt techniczny oraz prowadzenie inwestycji w formule EPCM
2014Dabster PolskaProjekt techniczny instalacji zatężania i granulacji azotanu wapnia w Egipcie
2019Grupa AzotyProjekt techniczny linii powietrza pomiarowego zabudowy dwóch zbiorników buforowych o pojemności 50m3 każdy wraz z niezbędnym opomiarowaniem, armaturą odcinającą i zaporową
2018TamehProjekt wykonawczy instalacji awaryjnego dozowania tlenu do rurociągów dmuchu wielkopiecowego na potrzeby AMP
2016Alkat – Dąbrowa Górnicza, Air Liquide PolskaProjekt budowlany zamienny i wykonawczy połączeń zewnętrznych dla ASU 6 – zakład skraplania tlenu
2015Alkat – Dąbrowa Górnicza, Air Liquide PolskaProjekt budowlany i wykonawczy instalacji pomocniczych dla ASU 6 – zakład skraplania tlenu
2013Air Liquide PolskaProjekt wykonawczy instalacji magazynowania i zgazowania ciekłego azotu dla Terminala LNG Świnoujście
2013Air Liquide PolskaProjekt wykonawczy orurowania instalacji magazynowania i zgazowania ciekłego azotu i tlenu dla SISECAM Targovishte Bułgaria
2012Air Liquide, Wittenberg, NiemcyProjekt techniczny instalacji produkcji CO2, magazynowanie i systemy pomocnicze
2007Air Liquide RosjaRozszerzony projekt bazowy zakładu ciekłego azotu wraz z infrastrukturą dla MIKRON-u oraz Surgutu
2007Air Liquide RosjaProjekt bazowy zakładu gazów technicznych (wodór, tlen, azot) dla Riazania
2007Air Liquide Polska, WęgryProjekty techniczne instalacji do produkcji tlenu, azotu; zbiorniki, parowniki, załadunek/rozładunek, systemy połączeń pomiędzy sekcjami instalacji, obiekty pomocnicze (chłodnie wentylatorowe)
2005Air Liquide PolskaProjekt budowlany instalacji magazynowania ciekłego azotu
2017Energoash, Kędzierzyn Koźle, PolskaProjekt wykonawczy zakładu separacji popiołów wraz z całą infrastrukturą
2016Energoash, Kędzierzyn Koźle, PolskaProjekt budowlany zakładu separacji popiołów wraz z całą infrastrukturą
2013Tauron Wytwarzanie S.A.Instalacja pilotowa odzysku CO2 ze spalin elektrowni metodą adsorpcyjną (projekt bazowy oraz wykonanie instalacji pod klucz)
2011EC Mielec / Control ProcessProjekt techniczny instalacji pomocniczych dla EC Mielec
2018Grupa AzotyOpracowanie kompletnej specyfikacji technicznej na wybór licencjodawcy i zakup odpowiedniego typu licencji budowy instalacji kwasu azotowego stężonego
2014PKN Orlen PłockMałe projekty techniczne modernizacji instalacji rafineryjnych i petrochemicznych
2012Icopal Zduńska WolaInwentaryzacja sieci asfaltu oraz oleju grzewczego
2012Zakład produkcji asfaltu, Trzebinia, ORLEN AsaltInwentaryzacja rurociągów oleju grzewczego oraz asfaltu
2005Lotos Asfalt Gdańsk – PolskaRaporty nt. przygotowania zakładów asfaltu w Jaśle oraz Czechowicach do konsolidacji z Lotos Asfalt Gdańsk
2004KPO – konsorcjum Chevron, Agip, Łukoil, British Gas. Karachaganak – KazakhstanUsługi inżynierskie – obliczenia stresowe rurociągów, klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem
2003 2004KPO –Dietsmann-Comertin. Karachaganak – KazakhstanKonsultacje technologiczne oraz koordynacja projektów modernizacji zakładu przeróbki ropy i gazu
2018Zakłady Azotowe Chorzów, PolskaKoncepcja techniczna wykonania układu wymiany ciepła w celu stopniowego wychładzania lub podgrzewania medium procesowego w układzie cyrkulacyjnym reakcji uwodornienia
2017PCC Rokita, Brzeg Dolny, PolskaProjekt bazowy i projekt wykonawczy instalacji skraplania chloru
2015GEA Bischoff NiemcyChagres Gas Cleaning Plant, project wykonawczy 3D orurowania
2012Orion Engineered Carbons/Evonik JasłoProjekt wykonawczy podłączenia nowego podgrzewacza powietrza do produkcji sadz technicznych
2012Lotos Asfalt GdańskKoncepcja modyfikacji systemu oleju grzewczego w celu zwiększenia jego efektywności w zakładzie LOTOS Asfalt w Gdańsku
2010Zachem, BydgoszczKontrakt pod klucz instalacji skraplania chloru

Zaufali nam