Kariera

Poszukujemy kreatywnych, ambitnych i zorientowanych na sukces inżynierów, którzy pragną pracować w firmie z krótką historią ale długim doświadczeniem własnego personelu, który chce zostać jednym z liderów na rynku małych i średnich firm projektowych.

Poszukiwani są projektanci w specjalnościach:

 • technologia (inżynieria procesu)
 • maszyny (pompy, kompresory), zbiorniki
 • orurowanie
 • automatyka

Oczekujemy zgłoszeń osób z kilkuletnim doświadczeniem, mających odpowiednie kwalifikacje. Od wszystkich kandydatów oczekiwana jest znajomość języka angielskiego, podstaw projektowania i biegłości w obsłudze komputera oraz AutoCAD. Znajomość projektowania i rysowania w 3D (PDS, PDMS, etc.) będzie dodatkowym atutem.

Aplikuj

CV wraz z listem motywacyjnym należy przesyłać na adres: rekrutacja@biprotech.com

Przesyłając aplikację prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz informacji o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Informuję, że zapoznałem/am się Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, zamieszczoną pod adresem: https://biprotech.com/kariera/.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obecnie prowadzonego procesu rekrutacyjnego jak i przyszłych rekrutacji przez 
BIPROTECH Sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest: BIPROTECH Sp. z o.o., ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków, office@biprotech.com.
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 3. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom ani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Pana/Pani dane będą przechowywane na czas prowadzenia procesu rekrutacji. Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na wykorzystanie tych danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, będziemy je przechowywać przez okres 5 lat, chyba że zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie przez Pana/Panią danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 7. Na podstawie Pana/Pani danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.