Kariera

Poszukujemy kreatywnych, ambitnych i zorientowanych na sukces inżynierów, którzy pragną pracować w firmie z krótką historią ale długim doświadczeniem własnego personelu, który chce zostać jednym z liderów na rynku małych i średnich firm projektowych.

 Lokalizacja:

 Kraków

Poszukujemy projektanta instalacji elektrycznych z doświadczeniem i uprawnieniami do projektowania.

 Twoje obowiązki:
 • wykonywanie projektów branży elektrycznej dla instalacji przemysłowych

 Cechy idealnego kandydata:
 • minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w biurze projektowym lub firmie na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • uprawnienia do projektowania
 • wykształcenie wyższe techniczne elektryczne
 • znajomość programów MS Office
 • biegłe posługiwanie się programem AutoCad
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność pracy w zespole
 Dodatkowym atutem będzie:
 • znajomość języka niemieckiego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość programu WSCAD lub EPLAN
 Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę
 • warunki płacowe adekwatne do umiejętności i zaangażowania
 • możliwość rozwoju poprzez realizowanie innowacyjnych projektów
 • udział w kursach i szkoleniach
 • pakiety opieki medycznej
 • karta Multisport
 • dodatki socjalne, m. in. dofinansowanie do wakacji, paczki świąteczne
 • imprezy integracyjne
 • elastyczny czas pracy
  Lokalizacja:

 Kraków

Poszukujemy projektantów branży orurowania z minimum 2-letnim doświadczeniem.

  Twoje obowiązki:
 • opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie branży orurowania
 • projektowanie planów lokalizacji aparatów, maszyn i urządzeń
 • przygotowanie rysunków izometrycznych rurociągów i rysunków 2D instalacji
 • tworzenie modeli 3D
 • sporządzanie specyfikacji technicznych na potrzeby postępowań zakupowych
 • współpraca z innymi branżami
 • zapoznanie się z aktualnymi standardami projektowymi firmy oraz klientów
 • udział w zagranicznych delegacjach służbowych
  Cechy idealnego kandydata:
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w projektowaniu z zakresu  branży orurowania
 • wykształcenie wyższe inżynierskie, preferowane kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn, Aparaty i Urządzenia Przemysłu Chemicznego lub pokrewne
 • znajomość  technologii orurowania, materiałoznawstwa i wytrzymałości materiałów
 • znajomość rysunku technicznego i umiejętność czytania schematów P&ID
 • samodzielność i terminowość w realizacji zadań
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do wyjazdów służbowych
 • zaangażowanie w zakresie wykonywania powierzonych obowiązków
 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną
 • umiejętność organizacji i koordynacji prac
 • poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania
  Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość programów Aveva PDMS, Autopipe, Smart Plant 3D
 • znajomość języka niemieckiego
 • znajomość aktualnych norm i przepisów (ATEX, API, ASME)
  Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę
 • warunki płacowe adekwatne do umiejętności i zaangażowania
 • możliwość rozwoju poprzez realizowanie innowacyjnych projektów
 • udział w kursach i szkoleniach
 • pakiety opieki medycznej
 • karta Multisport
 • dodatki socjalne, m. in. dofinansowanie do wakacji, paczki świąteczne
 • imprezy integracyjne
 • elastyczny czas pracy
 Lokalizacja:

 Kraków

Poszukujemy osoby na stanowisko Projektanta branży automatyki z minimum 3-letnim doświadczeniem.

 Twoje obowiązki:
 • planowanie prac projektowych z uwzględnieniem harmonogramu oraz założonego limitu roboczogodzin
 • ścisła współpraca z pozostałymi branżami
 • udział w przygotowaniu ofert dla klientów
 • obliczenia i tworzenie specyfikacji urządzeń AKPiA
 • opracowywanie dokumentacji projektowej branży automatyki (AKPiA), w oparciu o normy i standardy Klienta, w tym m.in. zestawień urządzeń, list I/O, list kablowych, planów tras kablowych, schematów obwodowych, pneumatycznych itp.
 • udział w testach FAT urządzeń pomiarowych/systemów automatyki
 • organizacja i wsparcie przy prowadzeniu przetargów na dostawę, montaż i rozruch urządzeń
 • udział w spotkaniach oraz techniczne ustalenia z Klientami
 • kontakty z klientami i dostawcami technologii (w tym międzynarodowe) oraz wyjaśnianie wszystkich kwestii technicznych na etapie od projektu aż do uruchomienia instalacji
 • udział w rozruchach projektowanych instalacji
 • wydanie dokumentacji projektowej przy zachowaniu wymogów jakościowych, harmonogramu oraz założonego budżetu
 Cechy idealnego kandydata:
 • wykształcenie wyższe techniczne na kierunku automatyka lub pokrewnym
 • 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • dobra znajomość zagadnień doboru aparatury kontrolno–pomiarowej
 • doświadczenie w projektowaniu i doborze urządzeń do strefy zagrożonej wybuchem ATEX
 • umiejętność czytania i tworzenia schematów automatyki, pneumatyki i elektryki
 • ogólne pojęcie o instalacjach elektrycznych niskonapięciowych
 • znajomość pakietu MS Office oraz programów typu AutoCAD
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (minimum B1)
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • zdolności analitycznego i logicznego myślenia
 • chęć podejmowania wyzwań
 • gotowość do zagranicznych wyjazdów służbowych w ramach rozwoju projektu oraz rozwoju swojej wiedzy i doświadczenia
 Dodatkowym atutem będzie:
 • znajomość języka niemieckiego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność kosztorysowania
 • wiedza z zakresu doboru i projektowania systemów sterowania w tym sterowników PLC
 Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę
 • warunki płacowe adekwatne do umiejętności i zaangażowania
 • możliwość rozwoju poprzez realizowanie innowacyjnych projektów
 • udział w kursach i szkoleniach
 • pakiety opieki medycznej
 • karta Multisport
 • dodatki socjalne, m. in. dofinansowanie do wakacji, paczki świąteczne
 • imprezy integracyjne
 • elastyczny czas pracy
 • możliwość częściowej pracy zdalnej
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach grupy kapitałowej CAC
 Lokalizacja:

 Kraków

Poszukujemy osoby na stanowisko Projektanta branży procesowej (inżynieria chemiczna lub technologia chemiczna).

 Twoje obowiązki:
 • planowanie prac projektowych z uwzględnieniem harmonogramu oraz założonego limitu roboczogodzin
 • ścisła współpraca z pozostałymi branżami
 • kierowanie i koordynacja prac asystentów
 • opracowywanie obliczeń, opisów, specyfikacji, rysunków
 • analizy inżynieryjne procesów chemicznych
 • obliczenia i symulacje procesów chemicznych
 • opracowywanie PFD, PID
 • obliczenia hydrauliczne, dobór i wymiarowanie pomp, zaworów, wymienników ciepła, itp.
 • organizacja i wsparcie przy prowadzeniu przetargów na dostawę, montaż i rozruch urządzeń
 • opracowanie dokumentacji związanej z procesami chemicznymi instalacji przemysłowych
 • techniczne ustalenia z Klientami, udział w naradach technicznych szczególnie dotyczących urządzeń o kluczowym znaczeniu dla procesu technologicznego
 • kontakty z klientami i dostawcami technologii (w tym międzynarodowe) oraz wyjaśnianie wszystkich kwestii technicznych na etapie od projektu aż do uruchomienia instalacji
 • wydanie dokumentacji procesowej przy zachowaniu wymogów jakościowych, harmonogramu oraz założonego budżetu
 Cechy idealnego kandydata:
 • ukończone wyższe studia (politechnika) w zakresie inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej
 • minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu dla przemysłu chemicznego lub oil&gas
 • podstawowa wiedza na temat elektrolizy membranowej i rtęciowej będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność obsługi programów technologicznych ANSYS, PROII, HTRI, lub ekwiwalentnych
 • dobra znajomość oprogramowania wspomagającego projektowanie (CAD)
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (minimum B1)
 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności obszarze Ms Office
 • otwartość na wyzwania
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • zdolności analitycznego i logicznego myślenia
 • zaangażowanie i chęć podejmowania wyzwań
 • gotowość do zagranicznych wyjazdów służbowych w ramach rozwoju projektu oraz rozwoju swojej wiedzy i doświadczenia
 Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie związane z projektowaniem instalacji produkcji, dystrybucji i magazynowania wodoru
 • znajomość języka niemieckiego
 Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę
 • warunki płacowe adekwatne do umiejętności i zaangażowania
 • możliwość rozwoju poprzez realizowanie innowacyjnych projektów
 • udział w kursach i szkoleniach
 • pakiety opieki medycznej
 • Multisport
 • dofinansowanie do wakacji
 • elastyczny czas pracy
 • możliwość częściowej pracy zdalnej
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach grupy kapitałowej CAC
 Lokalizacja:

 Kraków

 Twoje obowiązki:
 • planowanie oraz zakup dobranego w projekcie/projektach niezbędnego wyposażenia oraz usług w ścisłej współpracy z działami technicznymi, oraz kontrola nad ich realizacją
 • obsługa całego procesu zakupowego, tj. od przygotowania zapytań ofertowych, poprzez wycenę ofert, po niezależne negocjacje cen i warunków dostaw oraz przygotowanie zamówień/umów
 • sporządzanie raportów z procesu zakupowego
 • analiza rynku, rozwój nowych źródeł zakupów i dostaw w kraju i za granicą oraz identyfikacja potencjału zakupowego
 • oceny i dobór dostawców oraz ocena jakości dostaw

Oraz

 • opracowywanie strategii rozwoju działu zakupów w ścisłej koordynacji z Zarządem
 • obsługa procesu zakupowego zarówno w siedzibie naszej firmy jak również w siedzibie naszego właściciela, tj. firmy CAC GmbH w Chemnitz
 • budowanie i doskonalenie relacji z dostawcami
 Cechy idealnego kandydata:
 • wykształcenie wyższe inżynierskie, preferowane kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn, Chemia lub podobne
 • znajomość strategii zakupowych
 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe w realizacji zakupów wyposażenia oraz usług na rynkach międzynarodowych na potrzeby realizacji projektów EPC (preferowany zakres: instalacje naftowe, petrochemiczne i chemiczne)
 • dobra znajomość krajowego prawa umów
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • komunikatywność pozwalająca na budowanie trwałych relacji biznesowych
 • wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne i analityczne, nastawienie na realizację zadań
 • doskonała organizacja pracy (także pod presją czasu), umiejętność ustalania priorytetów
 • doświadczenie w zarządzaniu procesami oraz w razie potrzeby w zarządzaniu personelem
 Dodatkowym atutem będzie:
 • znajomość języka niemieckiego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość systemu SAP
 Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę
 • warunki płacowe adekwatne do umiejętności i zaangażowania
 • możliwość rozwoju poprzez realizowanie innowacyjnych projektów
 • udział w kursach i szkoleniach
 • pakiety opieki medycznej
 • karta Multisport
 • dodatki socjalne, m. in. dofinansowanie do wakacji, paczki świąteczne
 • imprezy integracyjne
 • elastyczny czas pracy
 • możliwość częściowej pracy zdalnej
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach grupy kapitałowej CAC

Aplikuj

CV wraz z listem motywacyjnym należy przesyłać na adres: rekrutacja@biprotech.com

Przesyłając aplikację prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz informacji o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Informuję, że zapoznałem/am się Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, zamieszczoną pod adresem: https://biprotech.com/kariera/.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obecnie prowadzonego procesu rekrutacyjnego jak i przyszłych rekrutacji przez 
CAC ENGINEERING POLAND Sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest: CAC ENGINEERING POLAND Sp. z o.o., ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków, office@biprotech.com.
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 3. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom ani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Pana/Pani dane będą przechowywane na czas prowadzenia procesu rekrutacji. Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na wykorzystanie tych danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, będziemy je przechowywać przez okres 5 lat, chyba że zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie przez Pana/Panią danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 7. Na podstawie Pana/Pani danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.