Career

We are looking for creative, ambitious and success-oriented engineers who want to work in a company with a short history but long experience of their own staff, who want to become one of the leaders in the market of small and medium design companies.

Designers in the following specialties are in demand:

 • technology (process engineering)
 • machines (pumps, compressors), tanks
 • piping
 • instrumentation

We expect applications from people with several years of experience and having appropriate qualifications.  All candidates are expected to have knowledge of English, the basics of design, and fluency in computer and AutoCAD. Knowledge of 3D design and drawing (PDS, PDMS, etc.) will be an advantage.

Apply

CV with a cover letter should be sent to: rekrutacja@biprotech.com

When submitting the application, please provide your consent to the personal data processing  for the purposes of recruitment and information about reading the Information clause on the personal data processing.

Informuję, że zapoznałem/am się Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, zamieszczoną pod adresem: https://biprotech.com/en/career/
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obecnie prowadzonego procesu rekrutacyjnego jak i przyszłych rekrutacji przez
BIPROTECH sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest: BIPROTECH sp. z o.o., ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków, office@biprotech.com,
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 3. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom ani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 4. Pana/Pani dane będą przechowywane na czas prowadzenia procesu rekrutacji. Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na wykorzystanie tych danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, będziemy je przechowywać przez okres 5 lat, chyba że zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 6. Podanie przez Pana/Panią danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
 7. Na podstawie Pana/Pani danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.